• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti
Primul hram al Bisericii Sfîntul Apostol şi

Evanghelist Ioan teologul din s. Făureşti

fauresti

Multe sărbători frumoase are poporul nostru. Prin ele noi ne afirmăm şi arătăm lumii întregi că suntem, că muncim, învăţăm şi ştim să ne bucurăm de orice reuşită a noastră. Dar este o zi în an numită Ziua Satului sau mai corect Hramul Bisericii, care uneşte toate sărbătorile celor 12 luni. În această zi toţi sătenii dau mîna unul cu altul, se felicită, se împacă dacă au fost supăraţi şi uită de toate cele neplăcute, îşi fac vizite unul altuia şi işi urează bunăstare şi sănătate.    Chiar dacă anul fondării este 1634, satul Făureşti de atîtea sute de ani nu s-a învrednicit să aibă o bisericuţă. Şi buneii, moşii şi strămoşii, chiar şi părinţii noştri nu au avut marea bucurie să se închine în fiecare zi de Duminică la biserică.

Astăzi, cu binecuvîntarea Domnului şi cu ajutorul oamenilor buni, cu suflet mare – satul are o minune de bisericuţă, asemeni unui dar ceresc, aşezat de mîna lui Dumnezeu, pe vîrful delului, în bătaia vîntului, ca să se audă dangătele clopotelor peste tot, în lumina soarelui, ca să vedem de departe strălucirea ei, ca fiecare cînd se va trezi dimineaţa să nu uite să-şi facă semnul crucii, cînd va ridica privirea către soare. 

La data de 21 mai 2016, în ziua sărbătoririi „Sfîntului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul” sătenii din Făureşti au asistat la liturghia în numele sfîntului şi s-au bucurat de oficierea primului hram al bisericii. Cîtă mulţumire, linişte sufletească, pace şi armonie se citea pe chipul oamenilor... În această binecuvîntată zi băştinaşii şi oaspeţii au participat la mai multe evenimente şi au beneficiat de mai multe surprize, oferite de către primarul comunei Ciorescu, dl Ion Scripnic, băştinaş, fiul acestui sătuc, care a realizat visul de veacuri al strămoşilor.

1  2

După oficierea sfintei liturghii, enoriaşii au înconjurat pentru prima dată biserica, participînd mai apoi la un Tedeum de sănătate, chiar în ograda bisericii, unde fiecare gospodină a adus gustarea cea mai bună, în semn de mare bucurie şi mulţumire, pentru minunea săvîrşită în această zi.  

3                            4

În discursul său din biserică, primarul comunei Ciorescu, dl Ion Scripnic a mulţumit în primul rînd Domnului pentru binecuvîntarea primită la înălţarea acestui sfînt lăcaş, apoi tuturor care au contribuit atît material, cît şi moral în procesul construcţiei bisericii. Dumnealui a ţinut să-i asigure de sprijinul şi susţinerea sa în toate momentele şi faptele benefice pentru dezvoltarea satului în continuare.

Către ora 12.00 toţi oaspeţii, s-au coborît din vîrful dealului tocmai la intrarea în sat, unde au fost invitaţi să asiste la o altă surpriză multaşteptată, în special, de către tinerii din localitate. E vorba de inaugurarea stadionului de minifotbal din satul Făureşti, care este de asemenea o promisiune dată de domnul primar tinerilor din localitate şi care astăzi s-a realizat.

5   6

Înainte de ceremonia de deschidere s-a oficiat mai întîi sfinţirea stadionului, aşa cum se cuvine într-un sat cu tradiţii creştine. La ceremonia de inaugurare au participat consilieri ai Consiliului Comunal Ciorescu, directorii de instituţii din localitate, dar şi reprezentantul Federaţiei de Fotbal, dl Mircea Cojocaru, căci acest stadion fără suportul FMF nu avea şanse să funcţioneze atît de rapid.                      Din numele FMF, dl Mircea Cojocaru a oferit drept cadou participanţilor la turneul de minifotbal un set de mingi de fotbal şi fulare. Domnul primar a mulţumit mult FMF pentru contribuţia substanţială şi a înmînat o diplomă în semn de înaltă apreciere şi gratitudine.

De aici încolo s-a dat start competiţiilor sportive la minifotbal, la ridicarea greutăţii, tragerea otgonului şi desgur trînta moldovenească. Atît la competiţiile la minifotbal, cît şi la trîntă, doritori au fost mulţi, dar învingători au devenit cei mai puternici. Era de aşteptat ca micii fotbalişti din satul Făureşti, care au aşteptat atît de mult stadionul, să ia şi locul I, dar şi participanţii-cîştigători de la trîntă au fost de asemenea din Făureşti: Constantin Ion a fost luptătorul care a luat berbecul de coarne, Gavriliuc Igor a mers cu iepurele acasă, iar Spatari Marian a adus mamei un cocoş pentru friptură.

7   8

Surprizele au continuat în centrul satului, unde către ora 18.00 tinerii din comuna au prezentat un concert cu ocazia hramului satului.                                               În acest context, primarul comunei Ciorescu, a ţinut neapărat să aducă mulţumiri şi plecăciuni mai multor băştinaşi, locuitori ai comunei Ciorescu, care au contribuit enorm de mult atît la construcţia bisericii, cît şi la dezvoltarea socială a satului.

        Aceştia au fost familiile exemplare, numeroase, trainice din satul Făureşti: familia Gavriliuc Raisa şi Alexandru, familia Ţurcan Olga şi Serghei, familia Griţac Aurelia şi Serghei; de asemenea persoanele longevive: Scripnic Vladimir, veteran de război, care a împlinit anul acesta 91 de ani, Ţîmbal Iulita, văduvă de război, 87 ani şi Scripnic Ion, băştinaş, omul care păstrează tradiţiile moştenite din bătrîni are împliniţi 85 de ani.

11  12

         Tot aici s-au adus mulţumiri şi cetăţenilor Cotorobai Constantin, Ion Gligor, Scripnic Victor şi Cuţaev Ion, care l-au susţinut şi ajutat pe dl primar atunci, cînd era mai mare necesitate.

Sărbătoarea a devenit şi mai interesată cînd spre seară s-a început hora satului şi în scenă au început să apară cei mai vestiţi dintre artiştii noştri autohtoni, precum: Valentina Cojocaru, Gheorghe Ţopa, Alexandru Lozanciuc şi Mihai Ciobanu. Fiecare dintre oaspeţi, băştinaşi nu ştiau cum să-şi exprime mai mult admiraţia şi respectul: care aduceau flori, cineva ţinea cu tot dinadinsul să facă poze, alţii neapărat să dea mîna şi să-i sărute pe obraz. Şi au dansat, s-au învîrtit în hore de nu-i mai ţineau picioarele, dar tot nu se lăsau duşi acasă.

Şi bine au făcut, căci urma surpriza cea mare, inedită şi aceasta pentru sat – e vorba de focurile de artificii care au apărut tocmai de pe muchia dealului. Acest punct culminant i-a uimit întru totul.

 

Voi toţi, dragi Făureşteni, sunteţi demni de laudă, că nu aţi părăsit baştina şi pentru că Vă păstraţi tradiţiile. Să ştiţi că eu voi fi mereu cu voi, alătri la bine şi la greu.

Cu deosebit respect,

primarul comunei Ciorescu,

băştinaşul satului Făureşti,

Ion Scripnic

 

 

 

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup