• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti
Liceul Teoretic „N. Bălcescu”
Scurt istoric

“OMUL ESTE RODUL EDUCAŢIEI PE CARE O PRIMEŞTE”

Helvetius

Liceul Teoretic „N. Bălcescu” este cea mai veche instituţie educativă din localitate. Instruirea copiilor din com. Ciorescu a început în anul 1911, odată cu deschiderea şcolii agricole pentru copiii săraci din satele vecine. Fondator al acestei şcoli este considerat negustorul Ion Ciorescu, membru al Zemstvei Chişinău. Actualmente în clădirea fostei şcoli agricole este amplasată Şcoala de arte din comună.

Blocul de studii al liceului a fost dat în exploatare la 1 ianuarie 1988. În anul 1998 au fost deschise primele clase liceale, iar în 2004, ŞM nr.76 a fost reorganizată în Liceul Teoretic „N. Bălcescu”.

Clădirea este formată din două blocuri de studii A şi B cu 4 etaje şi un bloc cu 2 etaje. Cele 2 blocuri de studii cuprind 40 săli de clasă specializate pe discipline cu 2 laboratoare (fizică şi chimie), 2 cabinete de informatică, bibliotecă, 2 săli sportive, cabinet şi izolator medical, o sală pentru festivităţi, cantină pentru 335 locuri, cabinet metodic, „casa mare”, teren sportiv, 2 cabinete pentru educaţia tehnologică. Capacitatea maximă a liceului este de 1190 elevi.

LT „N. Bălcescu” activează în baza legislaţiei Republicii Moldova.

        Pentru anul de studii 2012-2013 au fost planificate 29 complete de clasă cu un contingent de circa 700 elevi.

 

Reţeaua de clase

 

Ciclul primar

Ciclul gimnazial

Ciclul liceal

Clasa a I-a – 3 – 75 elevi

Clasa a II-a – 2 – 62 elevi

Clasa a III-a – 3 – 59 elevi

Clasa a IV-a – 2 – 52 elevi

 

Clasa a V-a – 2 – 55 elevi

Clasa a VI-a – 2 – 54 elevi

Clasa a VII-a – 3 – 65 elevi

Clasa a VIII-a – 3 –69 elevi

Clasa a IX-a – 2 – 46 elevi

Clasa a X-a – 2 –50 elevi

Clasa a XI-a – 3 –68 elevi

Clasa a XII-a – 2 –45 elevi

 

Total – 10 clase – 248 elevi

Total – 12 clase –289 elevi

Total – 7 clase – 163 elevi

      

În liceu activează 59 cadre didactice respectiv: 50 cu studii superioare, 9 cu studii medii speciale. Deţinători ai gradului didactic I – 10 profesori, grad didactic II – 30 profesori, doctor în ştiinţă – 1 profesor, grad managerial II– 3 profesori.

 

În echipa managerială activează 5 persoane:

Director – Bragari Nicolae, doctor în istorie, conferenţiar universitar.

Director adj. cu activitate didactică şi educativă – Roman Tatiana , grad didactic I

Director adj. cu activitate didactică şi educativă – Guceac Viorela, grad managerial      

                                                                               II, grad didactic I

Director adjunct pentru educaţie – Bragari Valentina, grad managerial II,

                                                       grad didactic I

Director adjunct gospodărie – Covalciuc Vasile

         Echipa managerială, este permanent angajată în optimizarea calităţii procesului instructiv educaţional la toate nivelurile funcţiilor corespunzătoare.

 

         Principii ale politicii calităţii managementului:

     Activitatea liceului trebuie să fie orientată spre satisfacerea cerinţelor elevului, părinţilor, propriului personal şi a organismelor reglementatoare

     Desfăşurarea tuturor activităţilor didactice şi educative în conformitate cu cerinţele în domeniul învăţămîntului preuniversitar şi de asigurare şi de asigurare a calităţii.

     Activitatea liceului va fi aliniată la standardele şi activităţile educaţionale din Uniunea Europeană şi procesul de la Bologna.

Misiunea liceului este de a oferi instruire şi educaţie axate pe identificarea şi dezvoltarea calităţilor fiecărui elev pentru a fi capabili să se integreze în societate prin crearea de competenţe de comunicare socială, prin centrarea managementului resurselor umane pe motivarea profesorilor, prin asigurarea accesului elevilor la tehnologiile moderne şi prin implicarea directă a părinţilor în procesul educaţional.

 

Structurile liceului care asigură gestionarea

sistemului calităţii procesului educaţional:

 

Citeşte mai mult...
 
Galerie foto
  

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup