• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti
ÎM „Regia Comunal –Locativă Ciorescu

dir reg comunala

Î.M. „Regia Comunal Locativă Ciorescu”

 

       Î.M. „Regia Comunal-Locativă Ciorescu” a fost infiinţată din 04.04.2001 în temeiul deciziei Consiliului comunei Ciorescu nr. 3/11 din 04.04.2001.

       Sediul Întreprinderii:

Republica Moldova, mun. Chişinău, 2089,comuna Ciorescu, str. Moldova nr. 6.

       Î.M. „RCL Ciorescu” este persoană juridică, dispune de bilanţ propriu, poate încheia contracte pentru activitate, dispine de ştampilă şi formulare cu numărul înregistrării de stat.

 

Conducătorul intreprinderii   - dl Reniţă Vasile, manager şef.

         Contacte: Anticamera   - 456304

                         Manager-şef   - 458015

                          Contabilitate - 457357

         Numărul de salariaţi     - 35 persoane

 

       Genul de activitate: Prestarea serviciilor comunale populaţiei comunei    

       Ciorescu:

- Evacuarea deşeurilor solide de la la blocuri şi din sectorul particular;
- Evacuarea deşeurilor solide cu containere specializate;
- Evacuarea deseurilor lichide, acordate cu maşina   GAZ-53 (de asinizare);
- Servicii de transport, acordate cu maşina GAZ-52;
- Servicii acordate cu excavatorul IUMZ-2126;
- Servicii acordate cu tractorul T-40;
- Serviciile acordate de către hamal;
- Chemarea lăcătuşului pentru depistarea scurgerilor;
- Conectarea la apeduct;
- Instalarea contorului pentru apă potabilă;
- Conectarea la canalizarea centrală;
- Eliberarea condiţiilor tehnice pentru unirea la apeduct;
- Eliberarea condiţiilor tehnice pentru unirea la canalizare;
- Deservirea caselor-bloc.

                                    

         Numărul de blocuri locative deservite , total - 28

            cu 5 nivele - 13

            cu 2 nivele - 7

            cu 1 nivel - 8 

         Numărul de persoane în blocurile locative - 2128

        

         Terenuri pentru containere, total - 9

         Unităţi specializate :

            Tractor - 1

            maşină specializată pentru evacuarea gunoiului - 1

            maşina de asenizare - 1

 

            % de asigurare cu apă potabilă - 100 %

             % de asigurare cu canalizare:

                     la casele-bloc– 100%,   sectorul particular – 30%


echipa reg comunala

  

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup