• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
 • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
 • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
 • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
 • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
 • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
 • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
 • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
 • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti
Asistența sociala
Asistenta Sociala Com.Ciorescu

        Serviciul de Asistenţa socială din este o instituţie bugetară a Ministerului Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului, subordonată Primăriei comunei Ciorescu, aprobată prin ordinul Nr.10 din 02.03.2007 de MPSFC.

         Misiunea AS este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate.

         Scopul este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor categorii de beneficiari -

persoanele şi familiile care din cauza unor factori de natură economică, fizică, psihologică sau socială, nu au posibilitate să îşi asigure un nivel decent de viaţă.

Asistenţa socială locală se realizează prin acordarea de prestaţi sociale şi furnizează informaţii de servicii sociale.

         Principalele obiective:

-         Asigurarea serviciilor sociale de calitate, flexibile, respectînd standarte generale în domeniu;

-         Informarea continuă abeneficiarilor referitor la serviciile şi prestaţiile sociale acordate;

-         Colaborarea cu instituţiile publice şi ONG-uri în domeniu;

-         Implementarea măsurilor de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială;

-         Asigurarea realizării legislaţiei privind protecţia socială;

 -         Evidenţa beneficiarilor pe categorii;

-         Evaluarea şi analiza, în caz de necesitate, a condiţiilor locative şi sociale de trai ale familiilor socio-vulnerabile;

-         Perfectarea actelor şi completarea dosarelor beneficiarilor;

-         Colaborăm mai întii cu APL şi cu structuri guvernamentale: CTAS, DAS; DPDC; Fondul municipal şi Fondul Republican de Susţinere Socială a Populaţiei.

-         Acordarea de sprijin la dezvoltarea serviciilor sociale din comunitate;

-         Conlucrare cu echipa multidisciplinară în privinţa copiilor aflaţi în stare de risc, a căror părinţi sînt plecaţi peste hotare rămaşi fără îngrijirea părinţilor    ( instituţiile de învăţămînt din localitate, ÎMSP „Centrul de Sănătate Ciorescu”, sectorul de poliţie, Consiliul local pentru apărarea drepturilor copilului;

-         Acordarea de asistenţă persoane în etate, cu dizabilităţi, familiilor cu mulţi copii, mamelor solitare, tineri în situaţii de risc.

 

         Asistentul social comunitar

 • asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială;
 • identifică şi evaluează situaţia beneficiarului şi a familiei lui, deplasîndu-se în teren în cadrul vizitelor la domiciliu;
 • formulează problemele cu care se confruntă beneficiarul într-o anumită perioadă de timp, în anumite circumstanţe socio-economice şi stabileşte modalităţile de suport;
 • elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi familiei lui;
 • identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;

 

 • facilitează activitatea grupurilor de suport reciproc;
 • prestează servicii sociale primare;
 • propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;
 • evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente şi/sau iniţiază crearea de servicii sociale noi;

 

 • mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;
 • contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii;

 

 • stabileşte prioritatea sarcinilor, planifică şi organizează activitatea sa cu respectarea termenelor limită stabiliţi;
 • facilitează accesul beneficiarilor la prestaţii sociale;
 • execută alte sarcini specifice desemnate.

 

Contacte: str. Alexandru cel Bun nr. 9                                                         Telefon : 456487

 

 

  

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup