• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
 • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
 • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
 • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
 • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
 • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
 • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
 • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
 • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti
Noutăți
Felicitare cu Anul Nou 2019

Violet Fireworks Photo New Year Card 67

STIMAŢI LOCUITORI AI COMUNEI CIORESCU,

Sărbătorile de iarnă, ţesute din farmec şi mister, intră cu sfinţenie în casa Dumneavoastră. Fie ca ele să Vă aducă pentru totdeauna multă dragoste, emoţii intense, bunătate, echilibru, armonie şi noi speranţe în fiecare zi!

Optimismul, Entuziasmul şi Dăruirea să Vă însoţească pe tot parcursul anului,iar toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice de Sărbătoare să se împlinească şi drumul străbătut pentru realizarea lor să Vă aducă bucurie în familii, iar în case armonie şi belşug.

Cu prilejul Crăciunului şi a Anului Nou, în toiul colindelor strămoşeşti, Vă dorim din suflet sănătate, fericire şi realizarea celor mai nobile gânduri, împreună cu urarea tradiţională

LA MULŢI ANI!

SĂRBĂTORI FERICITE!


Cu cele mai sincere urări de bine,

Primarul Comunei Ciorescu,

Ion Scripnic

shadow

 
Felicitare - Ziua Națională a Poliției 2018

Primara Ciorescu COPERTA

Stimaţi colaboratori ai Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova,

Cu ocazia frumosului eveniment – Ziua Naţională a Poliţiei, Vă adresez cele mai alese gânduri de bine şi de sănătate!
Este evident, Poliţia e forţa indispensabilă în securitatea statului, fără de care societatea noastră nu ar avea atâta încredere. Suntem conştinenţi că sunteţi primii care Vă expuneţi viaţa în faţa riscurilor ce apar, iar modul în care Vă demonstraţi curajul şi profesionalismul este demn de apreciat. În contextul acestei importante sărbători, aducem un sincer MULŢUMESC întregului Efectiv Poliţienesc al RM pentru Devotamentul faţă de ţară, Onoarea şi Dăruirea de care daţi dovadă în realizarea obiectivului primordial – siguranţa cetăţeanului. Asfel, ne dorim şi în continuare ca Bunul Dumnezeu să Vă înzestreze cu mult Curaj, Putere de muncă, Tărie de caracter, Bunăstare, Realizări cât mai remarcabile atât pe plan profesional, cât şi personal. Având în vedere cele sus-menţionate, Administraţia Publică Locală Ciorescu îşi exprimă imensa recunoştinţă şi admiraţie pentru efortul enorm depus la menţinerea liniştii cetăţenilor şi a păcii în ţară, iar din numele meu personal Vă asigur de profundul respect şi deosebita admiraţie, oferindu-Vă sprijinul meu necondiţionat în toate activităţile şi misiunile Dumneavoastre ulterioare.
Cu aleasă consideraţie,
Primarul Comunei Ciorescu,
Ion Scripnic

shadow

 
Dezbateri Publice - 05.12.2018

DP 05.12.2018

Dezb pub 4

În temeiul art. 11 al Legii 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Primarul Comunei Ciorescu, domnul Scripnic Ivan, a desfășurat Miercuri, 05.12.2018, o dezbatere publică pe mai multe chestiuni ce ţin nemijlocit de consultarea opiniei publice.

La dezbatere au participat mai mult de 50 persoane (autorii proiectelor de decizie, reprezentanţii autorităţilor publice locale de nivelul întâi, consilieri, conducători de instituţii, reprezentanţi ai societăţii civile).

Dezb pub 3

La început, domnul Primar i-a informat pe cei prezenţi în sală despre necesitatea acestor dezbateri, menţionând despre importanţa desfăşurării dezbaterilor publice, care au drept scop informarea publicului asupra procesului decizional din cadrul Consiliului Comunei Ciorescu şi asigurarea posibilitatăţii participării directe a cetăţenilor la procesul decizional, cât şi a transparenţei activităţii autorităţilor publice. În cadrul dezbaterilor au fost abordate următoarele proiecte de decizii:

 1. 1. Regulamentul cu privire la comerţul interior pe teritoriul Comunei Ciorescu;
 2. 2. Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor şi plăţilor locale pentru anul 2019;
 3. 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului ce ţine de gestionarea veniturilor colectate ale instituţiilor bugetare subordonate Primăriei Comunei Ciorescu pentru anul 2019;
 4. 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare a mijloacelor Fondului de Rezervă al Primăriei Comunei Ciorescu pe anul 2019;
 5. 5. Cu privire la aprobarea Bugetului Local pentru anul 2019;
 6. 6. Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a tarifelor la serviciile comunale prestate de către Î.M. “Regia Comunal-Locativă – Ciorescu.

Dezb pub 1

Proiectele de Decizie au fost susținute, cu unele propuneri și recomandări pentru comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Comunei. La finalul dezbaterii publice, domnul Primar a mulțumit celor prezenți pentru participarea la discuţii, i-a îndemnat să se implice activ în procesul decizional și să acceseze în mod regulat pagina oficială a primăriei Comunei Ciorescu pentru a face cunoștință cu actele normative emise și altă informație utilă.

shadow

 
Mesaj de Felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități - 2018

ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati

MESAJ DE FELICITARE

Ziua de 3 decembrie este marcată în toată lumea ca Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, începând încă din anul 1992. Această zi ne aminteşteîncă o dată că există persoane cu oportunităţi mai reduse decât noi şi e cazul să nu-i uităm, dar să-I susţinem şi ajutăm.

Ziua de 3 decembrie reprezintă un prilej de a promova înţelegerea, de a schimba atitudinea şi a susţine persoanele pe care viaţa le pune la încercări mai dificile, dar aceste persoane sunt pentru noi exemple de urmat, lecţii de învăţat prin modul cum depăşesc cu demnitate problemele cu care se confruntă.

DRAGII NOŞTRI CETĂŢENI CU SUFLET MARE,

Ţinem să Vă asigurăm, în acest sens, de tot respectul şi admiraţia noastră pe care o meritaţi din plin. Şi nu lipsa sau prezenţa unei dizabilităţi Vă face mai deosebiţi, ci curajul, caracterul, munca, talentul şi aptitudinile de care daţi dovadă în orice situaţie pe care v-o impune viaţă, iar aceasta demonstrează că sunteţi mult mai puternici. În acestă ordine de idei, Vă adresăm cele mai sincere felicitări, Vă dorim multă sănătate, perseverenţă, răbdare şi multe realizări. Vă mulţumim pentru lecţiile de viaţă şi pentru sufletul nobil pe care-l aveţi.

DOMNUL SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE TOATE!

Cu deosebit respect şi apreciere înaltă apreciere,

Primarul Comunei Ciorescu, Ion Scripnic

shadow

 
Mesaj de Felicitare - Aniversarea Marii Uniri a Statelor Române - 100 ani

MESAJ DE FELICITARE

Centenar-Romania-03

1 Decembrie 2018 este Ziua când se marchează un moment istoric foarte important pentru Republica Moldova şi România – 100 ani de la Aniversarea Marii Uniri a Statelor Române realizată în 1918. Este Ziua Naţională a României în care sărbătorim unitatea şi spiritualitatea poporului român cu valori şi tradiţii moştenite de sute de ani, care merită un respect aparte.Simbolurile demnităţii naţionale Libertatea şi Identitatea poporului român, au fost apărate şi obținute cu sacrificii considerabile de vieți omenești și multe eforturi spirituale și materiale.În contextul acestui frumos eveniment Jubiliar, permiteți să ne exprimăm profunda noastră consideraţiune, omagiul de recunoștință în memoria celor care au contribuit la realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, la formarea şi dăinuirea statului naţional român. Şi precum Dumnezeu ne iubeşte pe toţi la fel, aşa şi fiecare dintre noi trebuie să ne iubim Patria, să o respectăm şi să o apărăm cu credinţa în suflet!

ROMÂNE, FII MÂNDRU DE ŢARA TA!

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!

Cu alese sentimente de respect şi patriotism,

Primarul Comunei Ciorescu, Ion Scripnic

shadow

 
Ziua Tineretului 2018

ziua tineretului 2018

shadow

 
Mesaj de Mulțumire cu ocazia Sărbătorii Hramului 2018

Mesaj de Mulțumire

Stimați locuitori ai Comunei Ciorescu,

Administraţia Publică Locală Ciorescu în persoana Domnului Primar – Ion Scripnic aduce cele mai sincere Mulţumiri tuturor persoanelor şi Insitituţiilor din localitate, în special Directorilor acestora, care s-au implicat în modul cel mai activ la acţiunile de pregătire şi desfăşurare a Hramului Localităţii Ciorescu – 107 ani de la atestarea documentară.

În această ordine de idei primarul Comunei Ciorescu pentru respectul şi ajutorul acordat mulţumeşte:

 • - În primul rând – Parohului Bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” – Vasile Stamati;
 • - ÎM „Regia Comunal Localitvă Ciorescu”, în persoana Directorului – Dna Elena Dedov, care se străduie să menţină Comuna salubră în permanenţă şi să presteze servicii cât mai calitative cetăţenilor;
 • - Liceului Teoretic „N. Bălcescu”, în persoana Directorului – Nicolae Bragari;
 • - Gimnaziului nr. 45, în persoana Directorului – Dna Boev Raisa;
 • - Instituţiei Preşcolare nr. 220 „Licurici”, în persoana Directorului –Dna Bîrzoi Iulia;
 • - Şcolii de Arte Ciorescu, în persoana Directorului – Dna Nihelman Natalia, care a mobilizat atât profesorii, cât şi elevii şi au oferit o primire caldă delegaţiei din România, Judeţul Dâmboviţa, Comuna Bezdead, sosite în Comuna Ciorescu cu prilejul Hramului localităţii;
 • - Directorului Casei de Cultură Goian – Svetlana Godoroja şi Actorului Nadelcu Ilie, care s-au străduit să prezinte sărbătoarea la un nivel înalt, conform regiei scenariului;
 • - ÎM „Centrala Termică Ciorescu”, în persoana Directorului – Chinah Alexandru, care s-a implicat activ atât în procesul de reparaţie capitală a străzii IVAN PAVLOV din localitate, cât şi în asigurarea cetăţenilor cu agent termic pe timp rece în termeni proximi;
 • - Centrului de Sănătate Ciorescu, în persoana Directorului – Dna Ciornei Victoria, care de asemenea a oferit delegaţiei din România o excursie în cadrul instituţiei, dând dovadă de ospitalitate şi respect;
 • - F.P.C. „ROGOB”, în persoana managerului – Roşca Igor, care au realizat în ajunul sărbătorii, împreună cu mai mulţi colaboratori ai companiei, salubrizarea Parcului Central al localităţii;
 • - Penitenciarului din satul Goian Nr. 10, în persoana Directorului – Dna Liuba Jignea, care a mobilizat colectivul şi chiar unii deţinuţi, participând în cadrul sărbătorii cu o expoziţie deosebită de lucrări manuale;
 • - Agenților economici care au contribuit la organizarea și desfășurarea sărbătorii;
 • - Şi nu în ultimul rând specialiştilor şi funcţionarilor din cadrul Primăriei Ciorescu, care au demonstrat Profesionalism şi Dedicaţie pentru tot ce înseamnă - Activitate în cadrul Admnistraţiei Publice Locale Ciorescu.

Domnul Primar este ferm convins că lucrurile frumoase se pot realiza la un nivel înalt, doar printr-o conlucrare, colaborare şi transparenţă a managerului cu colaboratorii săi.

În contextul celor sus-menţionate, Dumnealui speră ca aleea faptelor şi acţiunilor frumoase vizibile în localitatea noastră, să aibă continuitate, iar cetăţenii mereu să dea dovadă de acelaşi spirit lucrativ şi activ-participativ.

Prin acest mesaj Vă aducem încă o dată un sincer MULŢUMESC, Vă urăm rezultate excelente în activităţile de zi cu zi şi să nu uităm: CONTINUITATEA ŞI EVOLUŢIA COMUNEI DEPINDE DE NOI, DE FIECARE ÎN PARTE!

Cu deosebită consideraţie,

Primar Ion Scripnic

mesaj de mulțumire hram 2018
shadow
 
Hramul Bisericii “Sfânta Cuvioasa Parascheva” - Mesaj de Felicitare
Sf. Cuv
mesaj felicitare hram 2018

shadow

 


Pagina 3 din 28

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup