• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti
Noutaţi - Avize

MESAJ DE FELICITARE

DE 1 SEPTEMBRIE – ZIUA CUNOŞTINŢELOR

1sept2018

                                           „Educaţia este cea mai putenică armă ce poate fi folosită pentru a schimba lumea”

Nelson Mandela

            Şcoala semnifică trei lucruri deodată: o casă care deschide frenetic porţile cunoaşterii, o carte care odată descifrată rămâne veşnic în memorie şi un dascăl receptiv la toate întrebările dilematice ale generaţiilor pe care le educă. Şcoala este leagănul iniţierii în tainele cunoaşterii: muncă şi dăruire, pasiune şi abnegaţie, educaţie şi cultură, bucurie şi nostalgie. „Întreaga viaţă este o şcoală”, spunea Comenius, dar numai educaţia, cultura, credinţa, ţinuta morală şi etică îl călăuzesc pe om în această lume. Tocmai ţinând cont de aceste ştiinţe importante, DRAGI COPII, pentru a deveni cineva în această viaţă să deschidem împreună Cartea Cunoştinţelor şi să ne alimentăm sufletul, mintea şi trupul pentru a face o schimbare mai întâi pentru noi, apoi şi pentru cei din jur.

  Iar, voi, STIMAŢI PĂRINŢI, ţineţi cont de faptul că mlădiţa de lângă Dumneavoastră este un copil, ce are necesitate de sprijin şi înţelegere, comunicare şi apeciere, de dragoste părintească, să nu uitaţi să le oferiţi ori de câte ori va fi nevoie. 

  ONORAŢI PROFESORI, Dumneavoastră aveţi menirea cea mai importantă pentru viaţa fiecărui copil, căci doar Dvs. ştiţi cel mai bine cum să ajungă un copil la acel izvor de cunoştinţe şi cum să-i menţineţi în suspans entuziasmul şi dragostea de carte toată viaţa. Astfel, trebuie să remarcăm faptul că învăţarea înseamnă atitudine atât faţă de cunoaştere, cât şi faţă de om, să cultivăm atunci această calitate atât pentru noi, cât şi pentru copilul de azi şi omul de mâine.                                                          Filosofic vorbind, fiecare început de an este o nouă pagină pentru fiecare, atunci să ne facem misiunea pe care o deţinem - să ghidăm copilul să-şi scrie Cartea Vieţii lui, iar noi, ca nişte dascăli să-l îndrumăm.

Sincere felicitări, dragi copii, părinţi şi stimaţi profesori cu un început frumos de an şcolar!

Vă urez să excelaţi în cunoştinţe, fapte, succese şi să aveţi mereu conştiinţa trează - că tot ce faceţi, faceţi corect şi bine!

Cu speciale urări pentru toţi elevii şi profesorii,

Primarul Comunei Ciorescu, Ion Scripnic

shadow

 

31 august 2018 photo 

Limba este coloana vertebrală a naţiunii

(M. Eminescu)

E dat oricăui cetăţean să se formeze într-o limbă, limba sa maternă, pe care, o asimilează odată cu laptele mamei. Astfel se explică şi expresia limbă maternă. Oricât s-ar apropia de altă limbă, ce poate deveni una în care se exprimă mai uşor, eventual chiar deplin, aceasta nu va fi şi maternă, căci limba maternă e unică, e limba prin care cetăţeanul acelei ţări ia lumea în stăpânire, învăţând să-i descifreze tainele, apropriind-o, formându-şi propriul univers. 

Fără o limbă suficient cultivată, evoluţia spirituală a omului este de neconceput.Prin graiul pe care-l vorbeşte fiece popor ajunge să-şi dezvelească întreaga sa făptură lăuntrică şi spiritul său patriotic. Calitatea de nepreţuit a graiului matern se explică prin harul ei de a oglindi întreaga istorie a neamului, cu toate bucuriile şi tristeţile ei, victoriile şi înfrângerile trăite, cu toată istoria prin care i-a fost sortit să treacă. În graiul matern se-ascunde amintirea trecutului nostru, zestrea noastră strămoşească, a originilor cu care suntem înfrăţiţi încă de la naştere, iată de ce oamenii au calificat dintotdeauna limba maternă drept o comoară care nu are vre-un preţ de vânzare sau cumpărare, dar, în schimb, poate fi moştenită, păstrarea şi cultivată cu sfinţească dacă nu din respect pentru strămoşii care i-au dat suflu, culoare şi aripi, măcar din respect pentru tine însuţi, pentru ceea ce eşti azi, graţie zilei de ieri.   

Să-ţi preţuieşti, să-ţi iubeşti, să-ţi respecţi limba, e datoria fiecăruia dintre noi atât timp cât pretindem că suntem o părticică dintr-un popor, căci avem o patrie căreia îi suntem devotaţi cu tot sufletul.   

 

Cu alese sentimente faţă de limbă ţării,

Primarul Comunei Ciorescu,

Ion Scripnic

 shadow

 

27 august 2018 foto

MESAJ DE FELICITARE

LA CEI 27 DE ANI DE INDEPENDENŢĂ AI REPUBLICII MOLDOVA

 La 27 august 1991 Parlamentul Republicii Moldova aprobă Legea nr. 691 privind Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldovaprin care este stipulat:

„REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE”.

 INDEPENDENŢA, prin definiţie, reprezintă situația unui stat sau a unui popor care se bucură de suveranitate națională; stare de neatârnare și drept de a rezolva liber (cu respectarea drepturilor altor state și a principiilor dreptului internațional) problemele sale interne și externe, fără amestec din afară; autonomie.  

    Patria este tot ce avem mai scump. Patria nu este pământul pe care trăim din întâmplare, ci e plămâdit cu sângele şi întărit cu oasele înaintaşilor noştri. Părinţii, moşii şi strămoşii ne sunt Patria. Ei, care au vorbit aceeaşi limbă, au avut acelaşi dor, aceleaşi suferinţe, aspiaţii – sunt adevărata noastră Patrie.  

   Patria nu este numai pământul în care trăim. Independenţa patriei sunt şi limba, şi istoria, şi religia şi tradiţiile – toate împreună un destin de neam. A da cu piciorul în toate acestea, înseamnă a se lepăda de patria sa, de neamul său, de casa părintească.

   Precum un părinte nu are dreptul a-şi lăsa copilul fără familie, tot aşa şi noi nu avem dreptul să ne uităm neamul, istoria şi patria.

   Avem o datorie sfântă: Să ne iubim şi ocrotim această ŢARĂ, să ştim ca ea este esenţa şi existenţa neamului nostru şi să nu uităm că graţie strămoşilor, apărători ai acestei patrii, suntem noi, cei de azi, viitorul acestei ţări.

Cu un deosebit sentiment patriotic,

Primarul Comunei Ciorescu,

Ion Scripnicshadow

 
Supply Drive
shadow
 

CONCURS LA FUNCŢIA DE DIRECTOR

AVIZ!

Comisia de concurs de pe lângă Admninistraţia Publică Locală Ciorescu anunță candidaţii la funcţia de director şi membrii comisiei despre desfăşurarea etapei I a concursului (verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs) pentru ocuparea funcţiei de director a instituţiei extraşcolare din localitate – Şcoala de Arte Ciorescu.

Locul desfăşurării concursului:

Primăria Comunei Ciorescu, sala de şedinţe, etajul III.

shadow

 

AVIZ!

          Primăria comunei Ciorescu, municipiul Chişinău, anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de Director al Instituţiei Extraşcolare din comuna Ciorescu.

Actele necesare pentru înscriere la concurs sunt urmatoarele: formular de participare, cirriculum vitae, copia diplomei de studii, copia carnetului de muncă, certificat medical, cazier juridic sau declaraţie pe proprie răspundere.

Documentele pentru participare la concurs se vor prezenta în decurs de 30 de zile din data publicării avizului pe adresa: mun. Chişinău,
comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 17.

 

Informaţii suplimentare la tel:

022-45-63-44; 022-45-62-36, 022-45-68-72.

shadow

 

Mesaj de Felicitare adresat primarului Comunei Ciorescu cu ocazia Zilei de naştere

Mult stimate domn Primar, Ion Scripnic 


mesaj de felicitare adresat primarului com ciorescu 

În această zi remarcabilă toate gîndurile bune  sunt pentru Dumneavoastră, Domnule Primar! Vă adresăm cele mai sincere și mai frumoase urări de bine, prosperitate și sănătate.

Anul vieţii la care ați ajuns constituie o oportunitate de a pune pe cântar succesele obținute.

Astfel, Responsabilitatea, Perseverența, Devotamentul şi Jertfirea de sine în domeniul ce vi l-a ales Destinul, Vă disting ca pe un bun Profesionist în Administrația Publică Locală. Întreg colectivul Primăriei Ciorescu, cât şi oamenii din comună, Vă sunt recunoscători pentru munca pe care o depuneţi pentru a realiza schimbarea în bine până la capăt şi Vă apreciază ardoarea cu care luptaţi pentru cauza oamenilor.

Vă dorim sănătate, răbdare şi curaj, putere de muncă şi reuşită deplină în toate proiectele pe care le aveţi pentru locuitorii comunei Ciorescu şi în viitor. Să aveţi viață îndelungată, plină de realizări și bucurii, clipe cât mai durabile de satisfacție și înălțare sufletească, să aveți parte de momente frumoase trăite în deplină armonie spirituală alături de cei dragi inimii.  

  Să rămâneţi la fel de activ, curajos şi încrezător în tot ceea ce v-aţi propus să realizaţi pe parcursul următorilor ani!

Vă mulţumim pentru verticalitatea de care daţi dovadă îndeplinindu-Vă funcţia de Primar al Comunei Ciorescu.

Precum e anotimpul în care vă sărbătoriţi naşterea, aşa să Vă fie viaţa rodnică şi bogată, plină de parfum şi culoare, să aveţi parte de realizări în viaţa familială şi profesională, de momente de bucurie şi satisfacţie alături de cei dragi.Dumnezeu să vă îndrume şi să vă călăuzească paşii pe calea cea bună!

 

 La mulţi ani fericiţi şi împliniţi, Domnule Primar!

Cu cele mai alese şi sincere urări de bine,  

Colectivul Primăriei Comunei Ciorescu

shadow

 

contabil 

1 IULIEZIUA PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARULUI PUBLIC ÎN SERVICIUL FISCAL DE STAT

Tradiţional, în prima zi a lunii iulie sărbătorim Ziua profesională a Funcționarului Public în serviciul Fiscal de Stat.Administrarea fiscală are rolul important şi incontestabil în menţinerea echilibrului social şi financiar al oricărei ţări. Activitatea desfășurată de organul fiscal nu înseamnă doar perceperea taxelor și impozitelor, dar, în primul rând, educarea fiscală şi conformarea benevolă a fiecărui contribuabil.

Rolul lucrătorului în serviciul fiscal are o misiune important în activitatea economică a unui stat, pe lângă perceperea fiscal a impozitelor propriu-zisă, este persoana care face legătura dintre contribuabil şi stat mult mai puternică şi, concomitent, cu un grad de responsabilitate mai mare.

În acest sens, rolul funcționarului fiscal care, zi de zi, depune un efort imens pentru a duce mesajul corect fiecărui contribuabil, apare în prim-plan. Cetățenii recapătă tot mai multă încredere în procesul de administrare fiscală și au certitudinea că contribuția lor este gestionată corespunzător.

Cu ocazia zilei profesionale a Funcţionarului Public în Serviciul Fiscal de stat adresez cele mai sincere felicitări tuturor funcţionarilor, lucrătorilor din domeniu administrării fiscal, zicându-le un sincer - Mulţumesc, pentru munca asiduă şi devotamentul incontestabil, dorindu-le mult succes în activitatea de zi cu zi, noi realizări profesionale și împlinirea aspirațiilor.

Cu desosebită consideraţie,

Primarul Comunei Ciorescu,

Ion Scripnic
shadow

 


Pagina 9 din 37

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup