• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti
Noutăți
MESAJ DE FELICITARE LA CEI 27 DE ANI DE INDEPENDENŢĂ AI REPUBLICII MOLDOVA

27 august 2018 foto

MESAJ DE FELICITARE

LA CEI 27 DE ANI DE INDEPENDENŢĂ AI REPUBLICII MOLDOVA

 La 27 august 1991 Parlamentul Republicii Moldova aprobă Legea nr. 691 privind Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldovaprin care este stipulat:

„REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE”.

 INDEPENDENŢA, prin definiţie, reprezintă situația unui stat sau a unui popor care se bucură de suveranitate națională; stare de neatârnare și drept de a rezolva liber (cu respectarea drepturilor altor state și a principiilor dreptului internațional) problemele sale interne și externe, fără amestec din afară; autonomie.  

    Patria este tot ce avem mai scump. Patria nu este pământul pe care trăim din întâmplare, ci e plămâdit cu sângele şi întărit cu oasele înaintaşilor noştri. Părinţii, moşii şi strămoşii ne sunt Patria. Ei, care au vorbit aceeaşi limbă, au avut acelaşi dor, aceleaşi suferinţe, aspiaţii – sunt adevărata noastră Patrie.  

   Patria nu este numai pământul în care trăim. Independenţa patriei sunt şi limba, şi istoria, şi religia şi tradiţiile – toate împreună un destin de neam. A da cu piciorul în toate acestea, înseamnă a se lepăda de patria sa, de neamul său, de casa părintească.

   Precum un părinte nu are dreptul a-şi lăsa copilul fără familie, tot aşa şi noi nu avem dreptul să ne uităm neamul, istoria şi patria.

   Avem o datorie sfântă: Să ne iubim şi ocrotim această ŢARĂ, să ştim ca ea este esenţa şi existenţa neamului nostru şi să nu uităm că graţie strămoşilor, apărători ai acestei patrii, suntem noi, cei de azi, viitorul acestei ţări.

Cu un deosebit sentiment patriotic,

Primarul Comunei Ciorescu,

Ion Scripnicshadow

 
Colectare rechizite scolare pentru familiile social vulnerabile.
Supply Drive
shadow
 
CONCURS LA FUNCŢIA DE DIRECTOR Şcoala de Arte Ciorescu

CONCURS LA FUNCŢIA DE DIRECTOR

AVIZ!

Comisia de concurs de pe lângă Admninistraţia Publică Locală Ciorescu anunță candidaţii la funcţia de director şi membrii comisiei despre desfăşurarea etapei I a concursului (verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs) pentru ocuparea funcţiei de director a instituţiei extraşcolare din localitate – Şcoala de Arte Ciorescu.

Locul desfăşurării concursului:

Primăria Comunei Ciorescu, sala de şedinţe, etajul III.

shadow

 
Concurs pentru ocuparea funcţiei de Director al Instituţiei Extraşcolare din comuna Ciorescu.

AVIZ!

          Primăria comunei Ciorescu, municipiul Chişinău, anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de Director al Instituţiei Extraşcolare din comuna Ciorescu.

Actele necesare pentru înscriere la concurs sunt urmatoarele: formular de participare, cirriculum vitae, copia diplomei de studii, copia carnetului de muncă, certificat medical, cazier juridic sau declaraţie pe proprie răspundere.

Documentele pentru participare la concurs se vor prezenta în decurs de 30 de zile din data publicării avizului pe adresa: mun. Chişinău,
comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 17.

 

Informaţii suplimentare la tel:

022-45-63-44; 022-45-62-36, 022-45-68-72.

shadow

 

Mesaj de Felicitare adresat primarului Comunei Ciorescu cu ocazia Zilei de naştere

Mult stimate domn Primar, Ion Scripnic 


mesaj de felicitare adresat primarului com ciorescu 

În această zi remarcabilă toate gîndurile bune  sunt pentru Dumneavoastră, Domnule Primar! Vă adresăm cele mai sincere și mai frumoase urări de bine, prosperitate și sănătate.

Anul vieţii la care ați ajuns constituie o oportunitate de a pune pe cântar succesele obținute.

Astfel, Responsabilitatea, Perseverența, Devotamentul şi Jertfirea de sine în domeniul ce vi l-a ales Destinul, Vă disting ca pe un bun Profesionist în Administrația Publică Locală. Întreg colectivul Primăriei Ciorescu, cât şi oamenii din comună, Vă sunt recunoscători pentru munca pe care o depuneţi pentru a realiza schimbarea în bine până la capăt şi Vă apreciază ardoarea cu care luptaţi pentru cauza oamenilor.

Vă dorim sănătate, răbdare şi curaj, putere de muncă şi reuşită deplină în toate proiectele pe care le aveţi pentru locuitorii comunei Ciorescu şi în viitor. Să aveţi viață îndelungată, plină de realizări și bucurii, clipe cât mai durabile de satisfacție și înălțare sufletească, să aveți parte de momente frumoase trăite în deplină armonie spirituală alături de cei dragi inimii.  

  Să rămâneţi la fel de activ, curajos şi încrezător în tot ceea ce v-aţi propus să realizaţi pe parcursul următorilor ani!

Vă mulţumim pentru verticalitatea de care daţi dovadă îndeplinindu-Vă funcţia de Primar al Comunei Ciorescu.

Precum e anotimpul în care vă sărbătoriţi naşterea, aşa să Vă fie viaţa rodnică şi bogată, plină de parfum şi culoare, să aveţi parte de realizări în viaţa familială şi profesională, de momente de bucurie şi satisfacţie alături de cei dragi.Dumnezeu să vă îndrume şi să vă călăuzească paşii pe calea cea bună!

 

 La mulţi ani fericiţi şi împliniţi, Domnule Primar!

Cu cele mai alese şi sincere urări de bine,  

Colectivul Primăriei Comunei Ciorescu

shadow

 

contabil 

1 IULIEZIUA PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARULUI PUBLIC ÎN SERVICIUL FISCAL DE STAT

Tradiţional, în prima zi a lunii iulie sărbătorim Ziua profesională a Funcționarului Public în serviciul Fiscal de Stat.Administrarea fiscală are rolul important şi incontestabil în menţinerea echilibrului social şi financiar al oricărei ţări. Activitatea desfășurată de organul fiscal nu înseamnă doar perceperea taxelor și impozitelor, dar, în primul rând, educarea fiscală şi conformarea benevolă a fiecărui contribuabil.

Rolul lucrătorului în serviciul fiscal are o misiune important în activitatea economică a unui stat, pe lângă perceperea fiscal a impozitelor propriu-zisă, este persoana care face legătura dintre contribuabil şi stat mult mai puternică şi, concomitent, cu un grad de responsabilitate mai mare.

În acest sens, rolul funcționarului fiscal care, zi de zi, depune un efort imens pentru a duce mesajul corect fiecărui contribuabil, apare în prim-plan. Cetățenii recapătă tot mai multă încredere în procesul de administrare fiscală și au certitudinea că contribuția lor este gestionată corespunzător.

Cu ocazia zilei profesionale a Funcţionarului Public în Serviciul Fiscal de stat adresez cele mai sincere felicitări tuturor funcţionarilor, lucrătorilor din domeniu administrării fiscal, zicându-le un sincer - Mulţumesc, pentru munca asiduă şi devotamentul incontestabil, dorindu-le mult succes în activitatea de zi cu zi, noi realizări profesionale și împlinirea aspirațiilor.

Cu desosebită consideraţie,

Primarul Comunei Ciorescu,

Ion Scripnic
shadow

 
Ziua profesională a funcţionarului public

fun-public 

MESAJ DE FELICICITARE DE

Ziua profesională a funcţionarului public

            23 iunie în Republica Moldova este marcată Ziua profesională a funcţionarului public. Dar cine este funcţionarul public? Este, mai întăi de toate, un cetăţean al acestei ţări care pune mai presus de problemele personale, problemele omului simplu, or, tocmai acesta este cel mai important obiectiv al seviciilor publice - asigurarea unor servicii publice de calitate în interesul cetăţenilor. Şi chiar dacă ziua de muncă a luat sfârşit, funcţionarul public rămăne şi în continuare a fi în serviciul public al cetăţeanului şi în afara orelor de serviciu, pe orice timp. Instituirea acestei zile de sărbătoare este o confirmare a importanţei rolului funcţionarului public în fortificarea statului, căci puterea statului este în funcţionarii săi, în capacitatea şi aspiraţia acestora de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică. Profesionalismul, dedicaţia, competenţa de care daţi dovada zi de zi, depinde în mare parte imaginea și credibilitatea unei instituţii publice şi a societăţii din care facem parte.

            În acest context, ţin să aduc sincere mulţumiri tuturor colegilor care îşi exercită funcţiile cu entuziasm şi perseverenţă, devotament şi sinceritate. Transmit tuturor funcţionarilor publici cuvinte de mulţumire şi profundă gratitudine pentru activitatea nobilă ce o realizaţi zi de zi.

            Domnul să Vă dea multă sănătate şi putere în tot ce faceţi, să Vă bucuraţi de respectul și recunoştința colegilor și oamenilor, noi realizari în activitatea profesională, multe succese şi bucurii, putere pentru continuarea lucrului pe care il faceţi cu dăruire, linişte și caldură în suflet.

 

Cu deosebită consideraţie,

Primarul Comunei Ciorescu,

Ion Scripnic

shadow

 
TRANDAFIRI

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale –
   Ziua Lucrătorului Medical
și a Farmacistului

„Arzând singur, luminează-le altora”.
Hipocrate

A fi medic nu înseamnă să practici o profesie.  A fi medic este un dar Dumnezeiesc care se bazează pe compasiune, responsabilitate, dragoste pentru aproapele şi jertfire de sine în orice moment. Iată de ce în această profesie este atât de importantă dimensiunea morală.

În această vocaţie nu există nici sărbători, nici zile de odihnă: ori de câte ori aveți nevoie de un medic, el trebuie să fie dispus să sacrifice pentru binele pacientului și timpul liber, și odihna și somnul. 

În acest context, Vă aducem calde mulțumiri pentru devotamentul de care dați dovadă în munca de fiecare zi, pentru zâmbetele și speranțele dăruite, pentru profesionalism și dedicație. Sunteți cei care stați mereu la straja sănătății publice pentru a asigura o societate sănătoasă.

În numele Admnistraţiei Publice Locale Vă felicit și vă doresc multă sănătate, putere de muncă și împliniri remarcabile şi Vă spunem din numele tuturor pacienţilor şi locuitorilor un sincer

MULŢUMIM!

Cu deosebită consideraţie,

Primar,

Ion Scripnic

 shadow

 


Pagina 5 din 28

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup