• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
 • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
 • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
 • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
 • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
 • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
 • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
 • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
 • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti

Dezbateri Publice - 05.12.2018

DP 05.12.2018

Dezb pub 4

În temeiul art. 11 al Legii 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Primarul Comunei Ciorescu, domnul Scripnic Ivan, a desfășurat Miercuri, 05.12.2018, o dezbatere publică pe mai multe chestiuni ce ţin nemijlocit de consultarea opiniei publice.

La dezbatere au participat mai mult de 50 persoane (autorii proiectelor de decizie, reprezentanţii autorităţilor publice locale de nivelul întâi, consilieri, conducători de instituţii, reprezentanţi ai societăţii civile).

Dezb pub 3

La început, domnul Primar i-a informat pe cei prezenţi în sală despre necesitatea acestor dezbateri, menţionând despre importanţa desfăşurării dezbaterilor publice, care au drept scop informarea publicului asupra procesului decizional din cadrul Consiliului Comunei Ciorescu şi asigurarea posibilitatăţii participării directe a cetăţenilor la procesul decizional, cât şi a transparenţei activităţii autorităţilor publice. În cadrul dezbaterilor au fost abordate următoarele proiecte de decizii:

 1. 1. Regulamentul cu privire la comerţul interior pe teritoriul Comunei Ciorescu;
 2. 2. Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor şi plăţilor locale pentru anul 2019;
 3. 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului ce ţine de gestionarea veniturilor colectate ale instituţiilor bugetare subordonate Primăriei Comunei Ciorescu pentru anul 2019;
 4. 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare a mijloacelor Fondului de Rezervă al Primăriei Comunei Ciorescu pe anul 2019;
 5. 5. Cu privire la aprobarea Bugetului Local pentru anul 2019;
 6. 6. Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a tarifelor la serviciile comunale prestate de către Î.M. “Regia Comunal-Locativă – Ciorescu.

Dezb pub 1

Proiectele de Decizie au fost susținute, cu unele propuneri și recomandări pentru comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Comunei. La finalul dezbaterii publice, domnul Primar a mulțumit celor prezenți pentru participarea la discuţii, i-a îndemnat să se implice activ în procesul decizional și să acceseze în mod regulat pagina oficială a primăriei Comunei Ciorescu pentru a face cunoștință cu actele normative emise și altă informație utilă.

shadow

 

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup