• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti

MESAJ DE FELICITARE LA CEI 27 DE ANI DE INDEPENDENŢĂ AI REPUBLICII MOLDOVA

27 august 2018 foto

MESAJ DE FELICITARE

LA CEI 27 DE ANI DE INDEPENDENŢĂ AI REPUBLICII MOLDOVA

 La 27 august 1991 Parlamentul Republicii Moldova aprobă Legea nr. 691 privind Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldovaprin care este stipulat:

„REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE”.

 INDEPENDENŢA, prin definiţie, reprezintă situația unui stat sau a unui popor care se bucură de suveranitate națională; stare de neatârnare și drept de a rezolva liber (cu respectarea drepturilor altor state și a principiilor dreptului internațional) problemele sale interne și externe, fără amestec din afară; autonomie.  

    Patria este tot ce avem mai scump. Patria nu este pământul pe care trăim din întâmplare, ci e plămâdit cu sângele şi întărit cu oasele înaintaşilor noştri. Părinţii, moşii şi strămoşii ne sunt Patria. Ei, care au vorbit aceeaşi limbă, au avut acelaşi dor, aceleaşi suferinţe, aspiaţii – sunt adevărata noastră Patrie.  

   Patria nu este numai pământul în care trăim. Independenţa patriei sunt şi limba, şi istoria, şi religia şi tradiţiile – toate împreună un destin de neam. A da cu piciorul în toate acestea, înseamnă a se lepăda de patria sa, de neamul său, de casa părintească.

   Precum un părinte nu are dreptul a-şi lăsa copilul fără familie, tot aşa şi noi nu avem dreptul să ne uităm neamul, istoria şi patria.

   Avem o datorie sfântă: Să ne iubim şi ocrotim această ŢARĂ, să ştim ca ea este esenţa şi existenţa neamului nostru şi să nu uităm că graţie strămoşilor, apărători ai acestei patrii, suntem noi, cei de azi, viitorul acestei ţări.

Cu un deosebit sentiment patriotic,

Primarul Comunei Ciorescu,

Ion Scripnicshadow

 

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup