• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
 • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
 • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
 • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
 • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
 • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
 • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
 • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
 • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti
 IMG 3219

Festivalul-Concurs municipal al cîntecului pascal

“Hristos a Înviat!”, 
ediţia a VIII-a

An de an promovarea valorilor moral-creştine în rîndurile tinerei generaţii şi nu numai, devine o necesitate stringentă a societăţii, pe motiv că avîntul modernizării şterge din trecut, din datini, din istorie. Dar fără toate aceste tradiţii creştine noi nu am fi cine suntem acum. Aşa că ţine de datoria noastră de a ne continua şi păstra tradiţiile creştine.  
În acest sens Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a iniţiat o manifestare luminoasă - Festivalul-Concurs Municipal al cîntecului pascal „Hristos a Înviat”, care anul acesta a ajuns la a VIII ediţie. Printr-o reuşită colaborare cu localităţile rurale ale municipiului Chişinău, dar în special, cu primăria comunei Ciorescu, în persoana domnului Ion Scripnic, care cu respect, bunăvoinţă şi receptivitate susţine acest eveniment minunat, Festivalul cîntecului pascal are continuitate.
 
IMG 3357
                                  
Anul acesta, la data de 22 aprilie 2016, în săptămîna Floriilor, pe scena din scuarul Şcolii de Arte a comunei Ciorescu s-a desfăşurat a VIII –a ediţie a Festivalului-Concurs Municipal al cîntecului pascal „Hristos a Înviat”.
IMG 3211
     Pentru participare la Festival s-au înscris colective din 11 localităţi ale municipiului Chişinău, precum: Cricova, Grătieşti, Ghidighici, Sîngera, Bubuieci, Tohatin, Durleşti, Ghidighici, Budeşti, Cruzeşti, Ciorescu etc, la care au evoluat 11 formaţii şi circa 20 solişti. 
IMG 3300

      În deschiderea Festivalului primarul comunei Ciorescu, dl Ion Scripnic, în luarea sa de cuvînt, a declarat că acest eveniment este unul de importanţă majoră pentru naţiunea noastră şi pentru existenţa noastră în calitate de creştin pe Pămînt, misiunea noastră fiind păstrarea şi transmiterea Sfintelor valori şi tradiţii creştine.
  Festivalul din acest an a fost unul de o conotaţie mai specifică, din motiv că a fost evaluat de un juriu special, şi anume:
 1.  Dl Victor Ghilaş – preşedintele juriului, doctor habilitat în Studiul Artelor, directorul Institutului „Patrimoniul cultral” din cadrul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
 2. Dna Galina Pîslaru Maestru în arte, specialist principal la Uniunea Muzicienilor din RM
 3. Dl Gheorghe Mustea - Marele Maestru, Academician, compozitor, dirijor, profesor universitar, Artist al poporului -
  Specialiştii Direcţiei Generale Educaţie, Tineret: Doamna Larisa Macarenco - specialist superior a DGETS, Doamna Silvia Canaţui - specialist superior a DGETS, Domnişoara Grajdari Maia - specialist superior a DGETS s-au implicat foarte activ în organizarea şi desfăşurarea Festivalului-Concurs Municipal „Hristos a Înviat!”.      Repertoriul colectivelor a fost axat pe interpretarea colindelor pascale închinate Patimilor Domnului, Răstignirii lui Isus Hristos, Suferinţei Maicii Domnului, Sfîntei Cruci, Învierii Domnului nostru Isus Hristos, ş.a. în rezultatul prestaţiei colectivelor, juriul a acordat următoarele aprecieri participanţilor:

Premiul Mare:
Ansamblul vocal „Comuna”, comuna Grătieşti, cond. art. Maria Ţărnă

Locul I:
Ansamblul folcloric „Opincuţa”, or. Cricova, cond. art. Svetlana Dombrova       Ansamblul vocal „Basarabencele”, comuna Ciorescu, cond. art. Emilia Rusu         Ansamblul vocal „Mironosiţele”, comuna Tohatin, cond. art. Vrancean Rodica  Grupul folcloric bărbătesc„Haiducii”, or. Durleşti, cond. art. Ana Ralea                      
Locul II:
Ansamblul vocal „Brîuleţ”, com. Bubuieci, cond. art. Burcovschi Svetlana Ansamblul folcloric „Altiţa”, satul Ghidighici, cond. art. Marcela Bevza  
Ansamblul „Victorie”, or. Sîngera, cond. art. Căpăţînă Victoria
Ansamblul “Opincuţa”, or. Cricova, cond. art. Svetlana Dombrova
LoculIII:                                                                                                                        Ansamblul folcloric „Ilincuţa”, comuna Grătieşti, cond. art. Bodorin Petru                   Colectivul de tineret “Mugurel de sălcioară”, s. Budeşti, cond. art. Curchi Mihail Ansamblul Liceului Teoretic “Alexei Mateevici”, or. Cricova     

Solişti:

Veronica Tataru, com. Grătieşti- laureată
Popa Inga, com. Grătieşti- laureată
Corniţel Diana, com. Ciorescu - laureată
Baran Magdalena, com. Ciorescu - laureată  
Litvinenco Natalia, com. Ciorescu - laureat
Garaz Romina, or. Cricova - laureată
Ana- Maria Gorobică, s. Cruzeşti - menţiune 
Moscovţev Victor, or. Sîngera - menţiune  
Hîncu Mădălina, or. Sîngera - menţiune
Ambroci Nicoleta, or. Sîngera - menţiune                                                    Stoica Adriana, or. Sîngera - menţiune 
Adrian Chirtoacă, or. Durleşti - laureat
Solonari Nicolae, or. Durleşti – Domenti Dionisie, or. Durleşti – menţiune Grananci Ana, or. Durleşti – laureată

            Laureaţii Festivalului au fost premiaţi cu diplomele DGETS, diplome de mulţumire oferite de Primăria comunie Ciorescu, premiii băneşti, tradiţionalii cozonaci, oferiţi de SRl „Palunair” din com. Ciorescu.

Primăria comunei Ciorescu aduce sincere mulţumiri tuturor instituţiilor de învăţămînt din localitate, cît şi specialiştilor DGETS pentru buna organizare a acestui Festival şi Vă asigură de susţinerea sa şi pe viitor, în organizarea şi promovarea unor asemenea concursuri, ce valorifică tezaurul folclorului religios.

Să aveţi un Paşte binecuvîntat!

 

 

 

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup