• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti

     FESTIVALUL-CONCURS MUNICIPAL AL CÎNTECULUI PASCAL „HRISTOS A ÎNVIAT!”, EDIŢIA A VII-A

     concurs-pascal

            Deja al treilea an consecutiv în comuna Ciorescu se organizează Festivalul-Concurs Municipal al cîntecului pascal „Hristos a Înviat”. 
     Anul acesta, la data de 03 aprilie 2015, în săptămîna Floriilor, în incinta sălii festive a LiceuluiTeoretic „N. Bălcescu” s-a desfăşurat Festivalul-Concurs Municipal al cîntecului pascal „Hristos a Înviat”, ediţia a VII-a.

Acest Festival are continuitate numai datorită insistenţei Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport de a promova valorile moral-creştine în rîndurile tinerei generaţii prin colaborare eficientă cu localităţile rurale din municipiul Chişinău, în special cu primăria comunei Ciorescu, în persoana dlui primar Ion Scripnic, care cu multă bunăvoinţă şi receptivitate a acceptat să fie gazda acestui Festival. În organizarea acestui Festival au contribuit toate instituţiile de învăţămînt din localitate prin amenajarea decorului pascal şi a expoziţiei pascale.
     Pentru participare la Festival s-au înscris colective din 12 localităţi ale municipiului Chişinău, precum: Cricova, Grătieşti, Budeşti, Ghidighici, Sîngera, Bubuieci, Tohatin, Durleşti, etc; la care au evoluat 14 formaţii folclorice şi circa 21 de solişti.
       Toate colectivele au interpretat colinde pascale despre Patimile Domnului, despre Suferinţa Maicii Domnului, despre Învierea Domnului nostru Isus Hristos, despre Sfînta Cruce, despre Răstignirea lui Isus Hristos, ş.a. Înainte de a se începe Festivalul propriu-zis parohul bisericii „Sf.Cuv. Parascheva” din localitate a binecuvîntat colectivele pentru a aduce un omagiu divin Patimilor, Învierii şi Înălţării lui Isus Hristos, iar primarul comunei Ciorescu a declarat acest Festival-Concurs deschisPentru a juriza un asemenea concurs grandios au fost invitaţi cunăscători ai artei şi specificului cîntecului pascal şi anume:                         

-         Dl Victor Ghilaş – preşedintele juriului, doctor habilitat în Studiul Artelor, directorul Institutului „Patrimoniul cultral” din cadrul Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova

-         Violina Galaicu – doctor în Studiul Artelor, cercetător conferenţiar, Institutul patrimoniului Cultural, şeful secţiei Arte Audiovizuale, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova

-         Gheorghe Nicolăescu –muzicolog, şeful cabinetului metodic din cadrul Ministerului Culturii

            Din cadrul Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport care au contribuit nemijlocit la organizarea şi desfăşurarea Festivalului-Concurs Municipal „Hristos a Înviat!” au fost prezenţi:

-         Doamna Valentina Cujba - director general-adjunct al Direcţiei Generale Educaţie Tineret şi Sport

-         Doamna Larisa Crudu - şefa secţiei educaţie şi tineret a DGETS

-         Doamna Silvia Canaţui - specialist superior a DGETS

-         Domnişoara Grajdari Maia - specialist superior a DGETS

În contextul celor expuse mai sus, aducem la cunoştinţa tuturor decizia juriului:

Premiul Mare:

Formaţia folclorică „Basarabencele”, comuna Ciorescu, cond. art. Emilia Rusu

Locul I:

Ansamblul folcloric „Opincuţa”, or. Cricova, cond. art. Svetlana Dombrova

Locul II:

Formaţia folclorică „Băciţele”, com. Bubuieci, cond. art. Vasile Breahnă  
Ansamblul „Mugurel de sălcioară”, com. Budeşti, cond. art. Curchi Mihail

Locul III:

Ansamblul folcloric „Victorie”, or. Sîngera, cond. art. Căpăţînă Victoria
Ansambul „Mironosiţele”, comuna Tohatin, cond. art. Vrancean Rodica 
Ansamblul folcloric „Altiţa”, satul Ghidighici, con. Art. Marcela Bevza 
Ansamblul folcloric „Lăstăraşii” ,satul Coloniţa, cond. art. Mihai Burciu 

Menţiune:

Ansamblul vocal „Fir de dor”, comuna Ciorescu, cond. art. Timotin Maria 
Ansamblul folcloric „Băştinaşii”, or. Sîngera, cond. art. Ion Magari
Ansamblul folcloric „Ilincuţa”, comuna Grătieşti, cond. art. Bodorin Petru
Ansamblul folcloric „Băştinaşii”, comuna Grătieşti, cond. art. Bodorin Petru  Ansamblul folcloric „Băştinaşii”, s. Condriţa, cond. art. Mariana Lupaşcu
Ansamblul folcloric al comunei Bubuieci cond. art. Svetlana Bursacovschi                

Solişti:

Coliban Natalia, com. Ciorescu
Priţevatîi Nicoleta, com. Ciorescu
Anatol Curtean, com. Ciorescu
Marin Fărguţu, com. Ciorescu
Mădălina Hîncu, or. Sîngera
Manic Evelina, or. Sîngera
Mateuţă Alina, or. Sîngera 
Veronica Tataru, com. Grătieşti 
Voloşciuc Lucia, com. Grătieşti
Mariana Lupaşcu, s. Condriţa 
Lilia Miron, s. Condriţa
Mădălina Ţurcanu, s. Condriţa
Pănăşel Maria, s. Condriţa
Doba Daniel, com. Bubuieci
Adrian Chirtoacă, or. Durleşti
Solonari Nicolae, or. Durleşti
Sadovnic Adriana, or. Cricova  
Sadovnic Olga, or. Cricova
Semionova Maria, satul Băcioi
Veronica Garama, s. Coloniţa
Axenia Soltan, s. Coloniţa

            Laureaţii Festivalului au fost premiaţi cu diplomele DGETS, diplome de mulţumire oferite de Primăria comunie Ciorescu, premiii băneşti, tradiţionalii cozonaci, oferiţi de SC „Cardoli” din com. Ciorescu.

Primăria comunei Ciorescu aduce sincere mulţumiri tuturor instituţiilor de învăţămînt din localitate, cît şi specialiştilor DGETS pentru buna organizare a acestui Festival şi Vă asigură de susţinerea sa şi pe viitor, în organizarea şi promovarea unor asemenea concursuri, ce valorifică tezaurul folclorului religios.

GALERIE FOTO ... .

 

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup