• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti

ISTORIA ŞCOLII N 45

gimn.45.prof

 

Satul Ciorescu situat la o distanţă de circa 14 kilometri de la capitala republicii.

Una dintre instituţiile de voaloare culturală şi istorică a comunei este şi şcoala N 45, care este situată în unul din parcurile satului. Şcoala, funcţia căreea este de a educa ceea ce este mai scump pe faţa Pământului, creaţia superioară a Domnului – omul.  Primele clase ruse complete, I-II şi III-IV, au fost deschise în anul 1961, cu primele învăţătoare la clasele primare Bodiul Evghenia Onufrievna şi Galuşca Maria Alexandrovna. Dirijarea lor era organizată de administraţia şcolii de 8 ani cu studiere în limba română, situată în satul Goienii -Vechi, raionul Criuleni. La finisarea a 4 clase copiii îşi continuau studiile în oraşul Chişinău. În anul 1970, în prima clădire construită de fondatorul satului ION CIORESCU, a fost deschisă şcoala rusă de 8 ani, director fiind numit Scutari Nina Sergheevna, adjunct - Berejnaia Maria Iurievna. În anul 1973 prima promoţie termină şcoala de 8 ani În anul 1975 director al şcolii de 8 ani este numit Hangan Dumitru, iar în 1976 la şcoala de 8 ani din satul Cricova –Nouă se alipeşte şcoala de 8 ani din satul Goieni- Vechi cu studii în două limbi. În anul 1978 director al şcolii a fost numit Reus Mihai, adjunct pe lucrul educaţional, profesoara de matematică Moiseeva Maria, adjunct pe lucrul educativ profesoara de limba rusă Hangan Sofia. În Anul 1979 adjunct pe lucrul educaţional este numită profesoara de fizică Boieva Raisa. Începînd cu anul 1980 în baza şcolii moldo-ruse de 8 ani este creată şcoala medie moldo-rusă.

În anul 1982 îşi termină studiile şcolii medii prima promoţie. În anul 1988 şcoala medie moldo-rusă a fost transferată în clădire nouă cu numele de şcoala medie N76. În anul 1990 şcoala N 76 a fost divizată în două şcoli: scoala N 76 cu studiere în limba română şi şcoala medie rusă N45. La deschiderea şcolii director a fost numită adjunctul pe lucrul educaţional Boev Raisa şi adjuncţii Ţîra Tatiana, profesoară de istorie, şi Muntean Olga, profesoară de limba franceză. În aces timp şcoala a reuşit să devină cunoscută prin rezultatele reuşite la instruire şi educaţie, cît şi prin tradiţiile frumoase ale şcolii.     În sectorul Râşcani al capitalei şcoala N45 este bine cunoscută cu primul loc la concursul Victoria 62 şi locul II la concursul Victoria 63. Echipele au fost pregătite de: Nicolau Tatiana, profesoară de muzică, Prodan Tatiana, profesoară de matematică, Velev Ala, adjunct pe lucrul educativ. Şcoala a primit premiul bănesc la concursul municipal pentru cel mai bun scenariu la tema “Întâlnirea cu absolvenţii”, anul 2008. Grupa managerială cu adjuncţii, Veleva Ala, pe lucrul educativ şi Scripnic Natalia pe lucrul educaţional, cît şi întreg colectivul pedagogic de profesori talentaţi, fac tot posibilul pentru crearea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a elevilor. În baza deciziei Consiliului municipal Nr 9/51 din 30 iulie 2010 cu privire la modificarea reţelei instituţiilor de învăţămînt, şcoala medie nr 45 a fost reorganizată în Gimnaziul nr 45.  În cadrul lecţiilo se pune accentul pe organizarea elevilor la acumularea cunoştinţelor în mod individual, pe dezvoltarea personalităţii fiecărui elev în parte, la lucrul extraşcolar pe descoperirea şi dezvoltarea talentelor. Toţi elevii sunt şcolarizaţi au primit ajutor material, toţi elevii claselo primare primesc dejunul gratuit, baza materială a şcolii creată cu ajutorul primăriei Comunei Ciorescu, dă posibilitate de a folosi tehnologiile contemporane: calculatoare, internet, xerox, fax, sală sportivă, etc.  În fiecare an din bugetul primăriei este efectuată reparaţia cosmetică a instituţiei, se menţin condiţiile sanitaro-igienice şi regimul termic. Educaţia ecologică este organizată practic la amenagarea şi menţinerea stării sanitare în parcul din jurul şcolii cu o suprafaţă de circa 300 ari.

 

Nu este un lucru mai nobil decît a educa copiii, a îngriji natur a aduce bucurie pe acest Pământ.

                                            Directorul Gimnaziului N 45, Raisa Boev

 

 

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup