• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti

1 

                                          

                                              „Ceea ce avem de învăţat să facem,

învăţăm făcînd”

                                                                                 Aristotel

         Centrul Tinerilor Naturalişti din comuna Ciorescu a fost înfiinţat la 1 ianuarie anul 1989. Obiectivele principale ale CTN sunt bazate pe cultivarea şi dezvoltarea aptitudinilor practice ale copiilor în domeniul naturalistic, promovarea atitudinii creative în desfăşurarea activităţilor ecologice atît la copii, cît şi cadrelor didactice, realizarea parteneriatului educaţional, în scopul folosirii raţionale a timpului liber al copiilor şi antrenarea lor în activităţile cu profil naturalistic.  În cadrul CTN activează 2 secţii cu următoarele profiluri de cerc:

 

  1. 1.Secţia Ecologie cu cercurile „Tînărul naturalist” (pentru copiii din clasele primare), „Tînărul ecolog”, „Ocrotirea naturii”;
  2. 2.Secţia Floricultură cu cercurile „Tînărul floricultor”, „Farmacia plantelor”, „Natura şi fantezia”, „Arta aranjării florilor”.  

 

                 CTN este frecventat de către circa 325 de elevi din mai multe instituţii de învăţămînt preuniversitar atît din comuna Ciorescu, cît şi din mun. Chişinău, cum ar fi: Liceul Teoretic „N. Bălcescu”, Liceul Teoretic European, Liceul „N. M. Spătaru” , Liceul „M. Kogâlniceanu”, Liceul „I. Creangă”.  Cerurile din cadrul CTN sunt conduse de 16 cadre didactice. Copiii de aici sunt încurajaţi să participe la diverse activităţi organizate de instituţii culturale şi educaţionale din mun. Chişinău, cît şi cele republicane, cum ar fi: Expoziţia de creaţie a copiilor din cadrul Festivalului Etniilor, Hramul oraşului Chişinău, Hramul comunei Ciorescu, Festivalul –concurs de aranjament floristic „Fermecătoare sunt florile în mîinile tale”, activităţi din cadrul Acţiunii ecologice Republicane, Bilunarul Ecologic Municipal, Festivalul-concurs municipal al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „ Florile Dalbe”.  Atît elevii, cît şi profesorii, sunt premiaţi cu diplome şi locuri de frunte, dar şi cu menţiuni: Conferinţa practico-ştiinţifică municipală „Muncă, Talent, Cutezanţă” – locul I, etc.      Participarea copiilor la activităţile complementare de profil oferă posibilitatea ca ei să-şi cultive şi să-şi pună în valoare propriile capacităţi şi aptitudini creatoare, avînd şansele să devină autorii propriului progres intelectual, cultural.                                        

 

                                        Să-ţi placă să înveţi pe alţii şi să nu fii mîndru că ştii...

 

 

 

                                                                       Director, dna Vera Bîstrţchi

 

                                   Sediul: str. Al-dru cel Bun nr. 4, etajul I

 

                                               (în incinta gimnaziului nr. 45)

 

 

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup