• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti

Din istoria bibliotecii

Motto: O bibliotecă este o uşă spre numeroase vieţi.

                                                                        (Sharon Creech)

bibliteca

Din istoria bibliotecii:

                                                                                  

Biblioteca publică Ciorescu (în trecut Biblioteca sătească din satul Cricova-Nouă) a fost fondată la 19 septembrie 1966 ca filială a Reţelei centralizate de biblioteci Criuleni. Biblioteca avea scopul de a deservi cititorii satului Cricova –Nouă şi Goianul Vechi. În anul 1990 devine filială a Bibliotecii Minicipale „B.P.Haşdeu” cu statutul de bibliotecă comunală care deservea cititorii satelor din componenţa comunei Ciorescu: Ciorescu, Goianul Vechi şi Făureşti. Iar din 15 mai 2000 face parte din componenţa Primăriei Ciorescu. De-a lungul anilor (de la deschidere pînă în 1990) activitatea bibliotecii a fost dirijată de bibliotecara Juşco Alexandra – o bibliotecară experimentată, cu multă dragoste pentru carte şi lectură. Apoi activitatea bibliotecii a fost  monitorizată de Tcaciuc Vera, Cebotari Galina, Guleac Eugenia, Silchina Axenia.

 

Despre bibliotecă

Astăzi, odată cu schimbările în societate, cu dezvoltarea tehnologiilor moderne, s-a schimbat şi misiunea bibliotecii. Biblioteca publică a devenit un centru de documentare şi informare, iar cititorul tradiţional de carte – beneficiar.

Obiective:

-         satisfacerea deplină şi oportună a cerinţelor de informare ale beneficiarilor

-         popularizarea  cărţii şi lecturii

-         promovarea imaginii bibliotecii în comunitatea  prin activităţi specifice

-         Promovarea valorilor culturale naţionale prin carte şi lectură.

-         dezvoltarea relaţiilor de parteneriat: Biblioteca comunală – Biblioteca Gimnaziului nr.45 – Biblioteca Liceului „N. Bălcescu”.

-         creşterea colecţiilor de bibliotecă prin diferite surse

-         dotarea bibliotecii cu mijloace audio – vizuale

Beneficiari:

-          preşcolari

-          elevii Gimnaziului nr.45, Liceului Teoretic „N. Bălcescu”, Liceului Teoretic European

-          studenţi

-          profesori

-          slujbaşi

-          funcţionari

-          muncitori

-          pensionari

Servicii informaţionale:

- Acces liber la toate documentele din colecţie (cărţi, reviste, ziare, dicţionare, enciclopedii, atlase ş.a.)

- Consultarea documentelor în sala  de lectură

- Împrumut gratuit de documente la domiciliu

- Împrumut interbibliotecar (intern şi extern)

- Rezervări de titluri solicitate pentru un anumit timp

- Servicii de memorie şi cunoaştere locală

Manifestări culturale dedicate datelor semnificative ale anului:

-         expoziţii de carte, ilustraţii, documente tradiţionale şi originale

-        spectacole literar – muzicale

-        matinee literare

-        jocuri literare

-        concursuri şi victorine

 

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Fisierul contor.txt nu a fost gasit
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup